Pretraga konkursa

PMF Sarajevo: „Organska hemija“ i „Biohemija“ na Odsjeku za hemiju, 1 izvršilac

Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 11.01.2018. godine i 08.02.2018. godine, te Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 31.01.2018. godine i 28.02.2018. godine, te Sporazuma o sufinansiranju zapošljavanja “Zlatna značka”, raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

NASTAVNIKA (sva zvanja) za oblasti: „Organska hemija“ i „Biohemija“ na Odsjeku za hemiju Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;

Prilozi

  • pdf pmf
    File size: 205 KB Downloads: 211